آرشیو اصول

این بخش اختصاص داره به دوره ی اصول کلاس های استاد بزرگوار جناب آقای دکتر معصومی برای آزمون جامع دکتری که جهت سهولت دسترسی و استفاده دانشجویان متقاضی شرکت در این کلاس ایجاد شده است . 

جلسه اول 

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم  

جلسه پنجم

جلسه ششم

رمز استفاده از لینکهای فوق در گروه درج شده است ..