مدارک

در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات :

 • فارغ التحصیل کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانش آموخته ی مهندسی فناوری اطلاعات
 • ICDL از بنیاد جهانی
 • A+ از مجتمع فنی تهران
 • Network+ از دانشگاه شهید بهشتی
 • CCNA
 • CCNP
 • CEH

 

در حوزه علوم دینی :

 • فارغ التحصیل رشته علوم حدیث از دانشگاه علوم قرآن و حدیث
 • کارشناسی ارشد مبانی فقه و حقوق
 • دانش آموخته ی علوم حوزوی
 • دانش آموخته ی دکتری تخصصی فقه و حقوق
 • اجازه تلبس از حضرت آِیت الله العظمی شاهرودی
 • اجازه نامه روایت حدیث و دریافت وجوهات از حضرت آیت الله العظمی گرامی
 • گذراندن دوره های تخصصی موسسه تبلیغی دارالزهرا تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
 • گذراندن دوره های فقه معاملات جدید در موسسه طیبات